Verzekering bedrijfsschade

artwork, colorful, art-142877.jpg

Waarom een verzekering bedrijfsschade?

Naast materiële schade van een brand lijdt een bedrijf vaak ook verlies door het tijdelijk stopzetten van de activiteiten ten gevolge van de brand. Ook hiervoor kan je je verzekeren, dit met een verzekering bedrijfsschade.

Je activiteiten hernemen na een schadegeval

De bedrijfsactiviteit verderzetten na een brand is vaak niet evident. Er moeten herstellingen gebeuren, nodig materiaal is vernield,.. Hierdoor kan je lopende contracten niet nakomen en verlies je klanten die niet kunnen wachten tot je weer aan de slag kan. Ook kan je personeel verliezen. Een bedrijfsschadeverzekering helpt je je hier tegen in te dekken.

Met een bedrijfsschadeverzekering kun je rekenen op het behoud van jouw bedrijfsresultaat als je na een schadegeval jouw activiteit geheel of gedeeltelijk moet stopzetten.

Verlies van uitbatingsresultaat en extra kosten

Tijdens de periode dat jouw activiteit stilligt, keert de verzekeraar je een vergoeding uit voor het verlies van jouw uitbatingsresultaat. Daarnaast vergoedt de verzekering jouw vaste kosten die gewoon door blijven lopen.

Ten slotte dekt de verzekeraar ook de extra kosten die je maakt om een verdere daling van jouw omzet tegen te gaan, bijvoorbeeld kosten voor het huren van een vervangmachine terwijl je op een nieuwe machine wacht.


Welke vergoeding voor omzetverlies?

Voor de vergoeding van jouw omzetverlies, kun je kiezen uit:

  • Een dagvergoeding: je krijgt een vast bedrag per dag in geval van schade.
  • Een omzetvergoeding: jouw vergoeding wordt bepaald op basis van jouw gerealiseerde omzet (voorbije 12 maanden) en de verwachte omzet (als de schade zich niet zou hebben voorgedaan).
  • Een vergoeding op basis van een boekhoudkundige formule: jouw vergoeding wordt berekend op basis van diverse boekhoudkundige paramaters.

Hoelang krijgt u een vergoeding?

Hoelang de verzekeraar uitbetaalt, hangt af van jouw polis. Veel verzekeraars keren maximaal 12 maanden een vergoeding uit. Vaak is dat echter nog niet voldoende. We raden dan ook aan om eerder voor een formule te kiezen die tot 18 maanden uitkeert.

Is dit een verplichte verzekering?

De verzekering bedrijfsschade is niet verplicht. Maar weet wel dat je als bestuurder steeds moet handelen als een goede huisvader. Als je een bestuursfout maakt, kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Je kunt je hier tegen verzekeren met een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het nalaten de juiste verzekeringen af te sluiten voor jouw onderneming kan als een fout gezien worden. Je kunt dus beter het zekere voor het onzekere nemen.

Vraag een offerte